Fréttir

Frumvarp um slit ÍL-sjóðs ávísun á langvarandi málaferli

21.11.2023
Frumvarp fjármála- og efnahagsráðherra um slit ÍL-sjóðs felur í sér viðurkenningu á rétti skuldabréfaeigenda til vaxta af íbúðabréfum allt til lokagjalddaga og ábyrgð ríkisins á þeim. Felst í þessu grundvallarbreyting á afstöðu ráðherrans frá því sem verið hefur. Frumvarpið myndi hins vegar vera fjarri því að ná yfirlýstum markmiðum sínum yrði það að lögum. Það myndi að öllum líkindum auka við fjárútgjöld ríkisins, raska jafnvægi á fjármálamarkaði, skapa áratuga óvissu um uppgjör á skuldbindingum ÍL-sjóðs og skaða orðspor ríkisins. Lögin myndu því beinlínis stríða gegn þeim markmiðum sem að er stefnt.

Lesa meira

Nýjar samþykktir staðfestar - breytt réttindi í Hlutfallsdeild frá 1. desember

17.11.2023
Nýjar samþykktir Lífeyrissjóðs bankamanna hafa verið staðfestar af Fjármála- og efnahagsráðherra. Helstu breytingar eru eftirfarandi:

  1. Lækkun á árlegum réttindastuðli Hlutfallsdeildar úr 1,82% í 1,62% og hámarks eftirlaunahlutfalli úr 72,8% í 64,8% samsvarar um 11% lækkun á lífeyrisréttindum í Hlutfallsdeild. Breytingin tekur gildi 1. desember 2023.
  2. Breyting á viðmiðunaraldri í Aldursdeild til útreiknings á lágmarkstryggingarvernd sem hækkar úr 67 árum í 70. Eftir sem áður er hægt að hefja lífeyristöku hvenær sem er frá 65 ára aldri og er ávinnslutöflum og flýtingar- og frestunartöflum breytt þannig að réttindi haldast nær óbreytt. Breytingarnar taka gildi 1. janúar 2024.
  3. Heimild sett inn í samþykktir til að framkvæma stjórnarkjör með rafrænum hætti. (2. gr. samþykkta)
Lesa meira

Breytingum á iðgjaldaákvæðum Aldursdeildar hafnað af aðildarfyrirtækjum

11.09.2023
Fyrir liggur afstaða meirihluta stjórna aðildarfyrirtækja Lífeyrissjóðs bankamanna til þeirra 6 tillagna til samþykktarbreytinga sem samþykktar voru á ársfundi sjóðsins þann 24. maí síðastliðinn.

Tillögur 1 og 2 varðandi lækkun hlutfalls eftirlauna og réttindastuðuls í  Hlutfallsdeild voru staðfestar.

Tillaga 6 um rafrænt stjórnarkjör var staðfest.

Tillögum 3-5 um hækkun iðgjalds til Aldursdeildar var hinsvegar hafnað.

Lesa meira

Niðurstaða ársfundar 2023

25.05.2023
Ársfundur Lífeyrissjóðs bankamanna var haldinn á Hótel Reykjavík Grand þann 24. maí síðastliðinn  og hófst hann kl. 17:00. Fundarstjóri var kjörinn Hinrik Greipsson og ritari fundarins var Pálmi Rögnvaldsson.

Lesa meira

Óheimil áform ríkisins baka því skaðabótaskyldu

12.05.2023
Áform fjármála- og efnahagsráðherra um lagasetningu er varðar slit og uppgjör á ÍL-sjóði byggja á ófullnægjandi greiningu á lagalegum og fjárhagslegum þáttum og fela í sér tilraun til að sniðganga fjárhagslegar skuldbindingar ríkisins. Fyrirhuguð löggjöf fæli í sér eignarnám, væri andstæð stjórnarskrá og til þess fallin að baka íslenska ríkinu skaðabótaskyldu sem kynni að hafa í för með sér veruleg viðbótarfjárútlát af hálfu ríkissjóðs í formi dráttarvaxta og kostnaðar. Þetta er meðal þess sem kemur fram í athugasemdum tuttugu lífeyrissjóða við áformaskjal ráðherra sem birt hefur verið í samráðsgátt stjórnvalda.

Lesa meira

Tillögur til breytinga á samþykktum fyrir ársfund 2023

14.05.2023
Fyrirliggjandi eru tillögur stjórnar til breytinga á samþykktum Lífeyrissjóðs bankamanna fyrir ársfund sem haldinn verður þann 24. maí 2023.

Lesa meira

Ársfundur 2023 haldinn á Grand Hótel

23.04.2023
Ársfundur Lífeyrissjóðs bankamanna verður haldinn miðvikudaginn 24. maí næstkomandi kl. 17:00 á Hótel Reykjavík Grand, Sigtúni 28. Tillögur til breytinga á samþykktum Lífeyrissjóðs bankamanna munu liggja frammi á skrifstofu sjóðsins að Skipholti 50b eigi síðar en viku fyrir ársfund. Einnig verður hægt að nálgast tillögurnar og allar nánari upplýsingar hér á vef sjóðsins.

Lesa meira

Afkoma í erfiðu umhverfi

21.04.2023
Hrein nafnávöxtun Aldursdeildar var 0,1% á árinu 2022 sem samsvarar 8,5% neikvæðri  raunávöxtun samanborið við 10,6% jákvæða raunávöxtun á árinu 2021. Hrein nafnávöxtun Hlutfallsdeildar var 7,2% á árinu 2022 sem samsvarar 2,0% neikvæðri raunávöxtun samanborið við jákvæða 4,3% raunávöxtun á árinu 2021.

Lesa meira

Landsréttur staðfestir dóm Héraðsdóms í máli Hlutfallsdeildar

24.03.2023
Landsréttur kvað í dag upp dóm í máli Hlutfallsdeildar Lífeyrissjóðs bankamanna gegn aðildarfélögum og íslenska ríkinu. Var dómur Héraðsdóms Reykjavíkur staðfestur og aðildarfyrirtækin og íslenska ríkið sýknað af  kröfum sjóðsins.

Lesa meira

Ekki forsendur fyrir samningaviðræðum vegna ÍL-sjóðs

18.12.2022
Stjórn Lífeyrissjóðs bankamanna tók þá ákvörðun á fundi sínum í vikunni að ekki sé grundvöllur fyrir viðræðum við Fjármála- og efnahagsráðuneytið um uppgjör íbúðabréfa á þeim forsendum sem lagt hefur verið upp með af hálfu ráðherra og byggt á þeim samningsmarkmiðum sem hann hefur kynnt. Í ljósi þeirra afdráttarlausu lögfræðiálita sem fram hafa komið telur stjórn það ekki samræmast umboðsskyldu sinni að taka þátt í samningaviðræðum á þeim grundvelli.

Lesa meira

Fyrrverandi forseti Mannréttindadómstóls Evrópu staðfestir niðurstöður

07.12.2022
Róbert R. Spanó, fyrrverandi forseti Mannréttindadómstóls Evrópu, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og gestaprófessor við lagadeild Oxford háskóla í Bretlandi, hefur í skriflegri álitsgerð komist að þeirri niðurstöðu að ráðagerð fjármála- og efnahagsráðherra sem birtast í skýrslu hans til Alþingis frá því í október sl. um möguleg slit og gjaldþrotaskipti ÍL-sjóðs með lögum væri andstæð stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu.

Lesa meira

Afar sterk lagaleg staða lífeyrissjóða vegna fyrirhugaðra slita ÍL-sjóðs

23.11.2022
Fyrirhuguð lagasetning fjármálaráðherra um gjaldþrot eða sambærileg skuldaskil ÍL-sjóðs fer í bága við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Þetta er meðal þess sem efnislega kemur fram í lögfræðiáliti LOGOS sem unnið var fyrir íslenska lífeyrissjóði og kynnt var á fundi þeirra fyrr í dag. Er í áliti LOGOS vitnað til þess að slíkt inngrip fæli í sér eignarnám eða annars konar skerðingu eignarréttinda sem færi í bága við stjórnarskrá og skapaði íslenska ríkinu bótaskyldu gagnvart skuldabréfaeigendum.

Lesa meira