Stjórnarkjör stendur yfir frá kl. 17:00 22/5 - 28/5.

21.04.2023

Afkoma í erfiðu umhverfi

Hrein nafnávöxtun Aldursdeildar var 0,1% á árinu 2022 sem samsvarar 8,5% neikvæðri  raunávöxtun samanborið við 10,6% jákvæða raunávöxtun á árinu 2021. Hrein nafnávöxtun Hlutfallsdeildar var 7,2% á árinu 2022 sem samsvarar 2,0% neikvæðri raunávöxtun samanborið við jákvæða 4,3% raunávöxtun á árinu 2021.

Fjárfestingarumhverfi var afar krefjandi á árinu og ber afkoma beggja deilda þess merki. Verðbólga var sú mesta í áraraðir og stýrivextir hérlendis og erlendis hækkuðu umtalsvert. Við slíkar aðstæður eiga fjármálamarkaðir jafnan erfitt uppdráttar og lækkuðu bæði hlutabréf og skuldabréf töluvert í verði bæði innanlands og utan.

Meðaltal hreinnar raunávöxtunar hjá Aldursdeild er 4,0% síðustu 10 ár og 4,2% síðustu 20 ár. Hjá Hlutfallsdeild er meðal raunávöxtun 3,4% síðustu 10 ár og 4,0% síðustu 20 ár.

Hrein eign Lífeyrissjóðs bankamanna nam kr. 102,7 milljörðum króna í lok árs 2022 og hækkaði um 1 milljarð króna á árinu eða um 1%. Í Hlutfallsdeild nam hrein eign alls kr. 40,2 milljörðum króna og í Aldursdeild kr. 62,5 milljörðum króna.

Rekstrarkostnaður sem hlutfall af meðalstöðu eigna hélst óbreytt í 0,16%.

Tryggingafræðileg staða Aldursdeildar er neikvæð og námu heildarskuldbindingar 9,5% umfram heildareignir og er meginástæðan fyrir versnandi stöðu milli ára óhagstæð ávöxtun á árinu 2022.

Tryggingafræðileg staða Hlutfallsdeildar er neikvæð og námu heildarskuldbindingar 11,0% umfram heildareignir í lok árs 2022 samanborið við 4,6% árið áður. Er versnandi staða einkum tilkomin vegna breytinga á forsendum um lífslíkur auk þess sem ávöxtun ársins var undir viðmiði. Þar sem tryggingafræðileg staða Hlutfallsdeildars er utan þeirra 10% vikmarka milli eigna og skuldbindinga sem áskilin eru í lögum nr. 129/1997 á einstöku ári er ljóst að grípa verður til ráðstafana til að ná jafnvægi og verða tillögur til breytinga á samþykktum kynntar í aðdraganda ársfundar 2023.

Lykiltölur úr ársreikningi sjóðsins má finna hér.

Til baka í fréttir